Skip links

PUTNO OSIGURANJE

Prilikom rezervacije aranžmana nudimo Vam mogućnost ugovaranja paketa putnog osiguranja dvije osiguravajuće kuće s kojima surađujemo: Allianz d.d. i Croatia osiguranje d.d. Ugovaranje putnog osiguranja nije obavezno, te isto možete ugovoriti sami i u drugim osiguravajućim kućama. Izrada police osiguranja je povoljna i traje svega nekoliko minuta, stoga svakako preporučamo ugovaranje.

PAKET PUTNOG OSIGURANJA OBUHVAĆA:

  • putno zdravstveno osiguranje za inozemstvo
  • osiguranje otkaza putovanja
  • osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
  • osiguranje prtljage

Za putovanja u države članice EU dobro je imati napravljenu Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koju možete besplatno zatražiti u HZZO-u. Iako kartica pokriva osnovne zdravstvene usluge koje se mogu razlikovati po državama, važno je znati da kartica ni u kojem slučaju ne zamjenjuje policu putnog osiguranja te su mogući dodatni troškovi koji mogu biti vrlo visoki. Uz policu putnog osiguranja sigurni ste od troškova zdravstvenih usluga u cijelom svijetu.